jvdweide

Onze werkwijze

U hecht veel waarde aan duidelijkheid, vooral wanneer klachten niet lijken te verdwijnen of verminderen. Het is daarom belangrijk dat we eerst een goed beeld krijgen van uw klachten. Dit doen we aan de hand van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Op basis daarvan kunnen we bepalen of bijvoorbeeld manuele therapie zinvol is of niet. Als gespecialiseerde behandelaren vinden we het belangrijk dat u bij de juiste therapeut komt. Het is dus mogelijk dat u doorverwezen wordt naar een collega met een specifiekere deskundigheid.

De sleutel naar herstel: oprechte aandacht
Als we eenmaal de oorzaak weten, komt de moeilijkste fase: inzicht en bewustwording. Nekklachten kunnen ontstaan door een slechte houding, maar wat als terugkerende negatieve emoties of gedragingen in de privésfeer of op het werk de oorzaak blijken te zijn? Voor effectief (blijvend) herstel is het heel belangrijk dat u zich hier bewust van bent. Zodra u namelijk écht inziet wat de oorzaak van de klacht is, dan geeft u het ook meer aandacht. En die aandacht is precies de sleutel naar volledig en blijvend herstel.

Wij werken ‘evidence based’
Tijdens de behandeling werken wij altijd evidence based. Wij streven er dus naar om alleen methodes toe te passen die vanuit wetenschappelijk perspectief hun effectiviteit hebben bewezen. Om evidence based te werken, zijn alle fysiotherapeuten op masterniveau geschoold. Onze therapeuten gaan dus vooral ‘klinisch redenerend’ te werk waarbij we observaties koppelen aan onze eigen medische kennis. Zo leggen we verbanden tussen uw hulpvraag en onze bevindingen om vervolgens een effectief behandelplan op te stellen.